English Nederlands Deutsch

Simkaart beveiliging

Dataverkeer tussen draadloze apparatuur en backend systemen moet goed beveiligd zijn. Een groot deel van het draadloos 2G/3G/4G data traffic verloopt namelijk via het publieke internet, zonder pincode op de simkaarten of afgeschermde IP adressen. Is de beveiliging niet goed geregeld dan kan dit leiden tot problemen zoals derden die het protocol en het IP adres van het device achterhalen en het dataverkeer aftappen of het device op afstand overnemen. Dit kan eenvoudig voorkomen worden. Beveiliging van dataverkeer kan op drie niveaus:

  • VPN tunnel: uw dataverkeer wordt via het internet afgeleverd via een VPN/IPsec tunnel met vaste IP adressen. Het verkeer wordt gerouteerd via onze beveiligde APN en de VPN tunnel naar uw server. Zo is uw dataverkeer niet van buitenaf te benaderen.
  • Routering via vaste lijn: dataverkeer kan ook via een koper- of glasvezellijn geleid worden, buiten het internet om. Deze routering wordt vaak gekozen als de beveiliging van het dataverkeer aan de hoogste normen moet voldoen.
  • Simkaart beveiliging: om misbruik op de simkaart te voorkomen (waarbij bijvoorbeeld een simkaart uit uw device in een telefoon of tablet wordt geplaatst) kunt u uw simkaarten onbruikbaar maken in andere devices door middel van een IMEI lock.
  • Neem contact op via onderstaande knop voor meer informatie.